Kavacık Villa
Kavacık/ İstanbul
Temmuz 2006 - Eylül 2006
Yıldız Sarayı
Belediye Müzesi
Beşiktaş / İstanbul
Haziran 2006 - Temmuz 2006
Topkapı Sarayı
Müdüriyet Önü
Sultanahmet / İstanbul
Nisan 2006
Mısır Çarşısı
Bab-ı Hayat Restaurant
Eminönü / İstanbul
Mayıs 2006 - Ekim 2006
İstanbul Koruma Kurulu
Fatih / İatanbul
Eylül 2006